Biblioteka nakłada na czytelników kary za przetrzymywanie książek.
Czy w ewidencji księgowej powinna ujmować wszystkie naliczone w programie bibliotecznym kary, tj. analitycznie każdy czytelnik imiennie?
Jak obecnie ująć w ewidencji księgowej należności z tytułu kar, które już dawno się przedawniły?
Czy zapis „100% odpisy aktualizacyjne” można stosować równolegle już w momencie ewidencjonowania naliczonych należności?
Czy pozostałe przychody z tytułu naliczonych kar i finansowe przychody z tytułu naliczonych odsetek instytucja musi zaplanować w planie finansowym?
Czy w kwartalnym sprawozdaniu Rb-N instytucja wykazuje wysokość należności z tytułu kar pomniejszone o odpisy aktualizacyjne, czy też wykazuje należności w pełnej wysokości, a dopiero na koniec roku, tak jak do bilansu, pomniejsza należności o odpis?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.