Biblioteka dokonała w grudniu 2021 r. przedpłaty na podstawie faktury za prenumeratę czasopism na 2022 r. W trakcie 2021 r. dokonywano także zapłaty na podstawie faktur za np. serwis systemów informatycznych, podpis elektroniczny na rok 2022, co stanowi rozliczenia międzyokresowe kosztów. Część opłaty wynikającej z faktury księgowano w 2021 r. bezpośrednio w koszty, a część dotyczącą 2022 r. jako rozliczenia międzyokresowe przychodów w korespondencji z kontem rozrachunkowym.
Czy przedpłaty należy ująć w sprawozdaniu Rb-N jako pozostałe należności?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.