Instytucja kultury odzyskała od ZUS w 2021 r. (po zatwierdzeniu sprawozdania za 2020 r.) nadpłatę składek na FGŚP za lata 2000–2020 w kwocie powyżej 50 000 zł. Kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odniosła na fundusz instytucji kultury jako „Zysk z lat ubiegłych”.
W księgach rachunkowych 2021 r. instytucja wprowadziła zapis: Wn 225 „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: „Rozrachunki z ZUS”) / Ma 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”.
Powstałą nadpłatę składek na FGŚP instytucja zaliczyła na poczet bieżących składek ZUS i nie ewidencjonowała jej w księgach. Saldo Wn konta 225 zostało rozliczone, a środki z nadpłaty składek pozostały na rachunku bankowym instytucji.
O zaistniałej sytuacji poinformowano organizatora.
Co stanie się z zyskiem z lat ubiegłych przy zatwierdzaniu sprawozdania za 2021 r.? Czy organizator może w całości zasilić nim fundusz rezerwowy instytucji, czy też zdecydować, by cały zysk zwrócić do niego? A może część kwoty powinna przejść na fundusz rezerwowy, a część jako zwrot do organizatora?
Czy środki finansowe z nadpłaty składek (pozostające faktycznie na rachunku bankowym instytucji) instytucja powinna wykazać w CIT-8 i CIT-8/O za 2021 r. i w nocie podatkowej do sprawozdania za 2021 r.? Jeśli tak, to w których pozycjach?
Instytucja do dnia zatwierdzenia sprawozdania za 2021 r. nie zna decyzji organizatora co do podziału zysku z lat ubiegłych. Jeżeli zapadnie decyzja o przeksięgowaniu zysku na fundusz rezerwowy, to w jaki sposób instytucja będzie mogła wykorzystać środki zgromadzone na rachunku? Czy tylko poprzez zaplanowanie straty w planie finansowym i pokrycie jej z funduszu rezerwowego?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.