Instytucja kultury przeanalizowała swoją dokumentację dotyczącą rozliczenia prawa wieczystego użytkowania i okazało się, że dysponuje tylko sprawozdaniami finansowymi. W bilansie po stronie aktywów wyszczególnione zostało prawo wieczystego użytkowania gruntu, a po stronie pasywów rozliczenia międzyokresowe przychodów w tej samej kwocie. Wynika stąd, że prawo wieczystego użytkowania nie było amortyzowane.
Jak naprawić ten błąd i jakie zapisy ująć w księgach rachunkowych?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: