Wydatki pokrywane z dotacji nie są kosztami uzyskania przychodu na podstawie Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), a w księgach rachunkowych instytucja ujmuje koszty netto.
Kwota z dotacji odpowiada kwocie brutto a koszty księgowane są na kontach zespołu 4 w wartości netto.
Jak to się ma do odliczenia kwot dotacji, które są w kwotach brutto?
Jak wykazać przychody i koszty w CIT-8 oraz nocie podatkowej stanowiącej część informacji dodatkowej sprawozdania finansowego?
Czy w nocie podatkowej należy wykazać dotację inwestycyjną?
Czy dotacja inwestycyjna będzie przychodem w CIT-8/O?
Czy w kosztach niebędących kosztem uzyskania przychodów należy wykazać koszty sfinansowane z przychodów zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop?
Czy w instytucji kultury podatkowo amortyzacja jest kosztem, jeśli nie prowadzi ona działalności gospodarczej?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.