W ubiegłym roku instytucja kultury realizowała zadanie „Zdobycie nowych umiejętności szansą na rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich”, które polegało na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z makramy. Otrzymała na nie refundację części kosztów.
Czy przychód z tego tytułu potraktować jako pozostałe koszty operacyjne?
Czy należy go wykazać w części A czy D rachunku zysków i strat (RZiS) — wariant porównawczy?
W statucie instytucji jest zapis, że jej działalność finansowana jest w szczególności z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Czy to oznacza, że przychody z najmu powinny być ujęte w pozycji A czy D RZiS?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.