Instytucja kultury otrzymała od urzędu miasta nieodpłatnie środki trwałe, w tym 1/2 budynku wraz z wyposażeniem (urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne oraz inne). Część z tych środków trwałych została już przez instytucję całkowicie zamortyzowana. Następnie instytucja otrzymała pozostałą część budynku, a także wyposażenie.
Czy powinna zwiększyć wartość tych środków do wartości godziwej podanej w umowie?
Jak obecnie zaksięgować środek trwały, który dotychczas był zaewidencjonowany jako inwestycja w obcym środku trwałym?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.