W polityce rachunkowości samorządowej instytucji kultury (centrum kultury i biblioteki z filiami) dla środków trwałych określono wartość powyżej 10 000 zł. Pozostałe środki trwałe mieszczą się w przedziale 500–10 000 zł. Do tej pory prowadzono książki inwentarzowe dla pozostałych środków trwałych w formie papierowej. Zarówno środki trwałe, jak i pozostałe środki trwałe nie były oznakowane. Jedynie na fakturach były dekrety, z których wynikało, czy jest to środek trwały, czy pozostały środek trwały.
Czy, aby to uporządkować, wystarczy w pliku w Excelu nanieść tylko istniejący majątek oraz nadać mu oznaczenia, które umożliwiłyby łatwiejszą identyfikację obiektu?
Czy można dowolnie tworzyć oznakowania środków trwałych?
Kto powinien prowadzić książki inwentarzowe w instytucji, w której pracuje kierownik, księgowa i pracownicy działu kulturalnego (instruktorzy)?
Czy książkę inwentarzową ilościową dla wyposażenia o wartości poniżej 500 zł, dla której prowadzi się tylko ewidencję ilościową, można prowadzić również elektronicznie, w programie Excel? Co powinna zawierać taka ewidencja? Które zakupy kwalifikować do wpisania do ewidencji ilościowej?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: