Biblioteka w ramach zarządzenia prezydenta miasta otrzymała od organizatora składniki majątkowe (kanapy i fotele oraz przebudowę pomieszczeń). Jednocześnie w zarządzeniu biblioteka została zobowiązana do zaksięgowania otrzymanych środków jako środków trwałych w ewidencji bilansowej (na podstawie dokumentu OT — przyjęcie nowego środka trwałego). Dotychczas biblioteka otrzymywała środki trwałe na podstawie umowy użyczenia, a następnie wprowadzała je do ewidencji pozabilansowej jako obce środki trwałe. Czy, aby otrzymane środki trwałe (fotele i kanapy) można było uznać za własność instytucji, konieczne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej (np. umowy darowizny)?
Biblioteka nie jest właścicielem lokalu (nie ma w ewidencji bilansowej ani pozabilansowej tej nieruchomości). Pomieszczenia udostępnia jej organizator na podstawie umowy użyczenia. W jaki sposób należy zaksięgować środek trwały w postaci prac budowlanych w budynku polegających na wykonaniu „Strefy chillout” (połączenie pomieszczeń, instalacja ścianek działowych, tynkowanie, malowanie, instalacja rolet)? Czy należy uznać to za ulepszenie środka trwałego, które zwiększa wartość początkową nieruchomości?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.