Dom kultury wynajął w 2012 r. pomieszczenia na dziesięć lat. Z uwagi na konieczność poniesienia nakładów na remont — strony porozumiały się w umowie, że najemca będzie ponosił odpowiednio mniejszą stawkę opłaty za najem. Po zakończeniu umowy najmu w 2022 r. wynajmujący stwierdził, iż w ramach rozliczenia inwestycji zostały ujęte, oprócz materiałów i usług budowlanych, również środki trwałe i wyposażenie, które częściowo zostało zużyte lub wymienione na inne (np. lampy, elementy sanitarne). Ponadto najemca pozostawił stałe elementy wyposażenia (trwała zabudowa baru, regały), które nie znalazły się w protokole rozliczenia poniesionych nakładów.
Czy instytucja kultury powinna wprowadzić do swoich ksiąg rachunkowych zwiększenie wartości budynku o nakłady poniesione przez najemcę?
Czy pozostawione sprzęty instytucja powinna wprowadzić do ewidencji środków trwałych lub odpowiednio wyposażenia, a jeśli tak, to jaką wartość należy przyjąć — wynikającą z dowodu zakupu czy rynkową?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.