W przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości w muzeum umieszczono zapis, zgodnie z którym muzealia podlegają inwentaryzacji w drodze weryfikacji z częstotliwością określoną w Rozporządzeniu Ministra Kultury z 30 sierpnia 2004 roku w sprawie zakresu form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania zabytków). Przewiduje ono ich weryfikację co 5 lat od daty zakończenia poprzedniej kontroli. Z kolei Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) określa terminy inwentaryzacji aktywów i pasywów raz na 4 lata.
Muzeum przeprowadziło komisyjną kontrolę zgodności wpisów według stanu na 29 września 2017 r. Kierując się zapisem z polityki rachunkowości, muzeum ustaliło spis z natury na 2022 r.
Czy termin inwentaryzacji zostanie zachowany?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: