Instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację inwestycyjną na modernizację kina. Zakupiono laptop za 6000 zł, oprogramowanie do laptopa za 2000 zł (osobne faktury) oraz napęd CD za 150 zł i w kabinie projektorowni zamontowano klimatyzator za 4800 zł. Poza tym na widowni zdemontowano stare i wymieniono na nowe oświetlenie przeszkodowe na schodach za kwotę 8200 zł. Środki trwałe o wartości od 1000 zł do 10 000 zł instytucja przyjmuje jako niskocenne, amortyzowanie jednorazowo, natomiast wartości niematerialne i prawne do 10 000 zł księguje w koszty.
Czy należy zaksięgować jako jeden obiekt laptop, napęd i oprogramowanie?
Czy klimatyzator jest środkiem trwałym amortyzowanym jednorazowo?
Czy oświetlenie przeszkodowe trzeba zaksięgować w koszty remontów?
Czy dotację zaksięgować na koncie rozliczenia międzyokresowe przychodów?
Jak ująć w planie finansowym przychody i koszty dotyczące tej dotacji?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.