Gminna biblioteka publiczna na podstawie umowy o przyznaniu pomocy ma otrzymać środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w postaci refundacji poniesionych kosztów. PROW ma zrefundować 63,63% kosztów kwalifikowanych, natomiast 36,37% to udział własny biblioteki. Będą to zakupy bieżące oraz inwestycyjne. Biblioteka nie posiada własnych środków, żeby sfinansować te wydatki. Organizator udzieli na całą kwotę dotacji celowej, która ma być rozliczona do końca 2023 r., natomiast refundacja poniesionych kosztów z PROW nastąpi dopiero w 2024 r.
Jaką ewidencję księgową w 2023 i w 2024 roku zastosować?
Czy biblioteka powinna zwrócić refundowaną kwotę organizatorowi?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: