Pytania dotyczą możliwości dokonania płatności z dwóch rachunków bankowych.
Instytucji kultury przyznano grant w ramach programu „Kultura bez barier”. Z faktur zakupu może ona rozliczyć tylko kwoty netto, VAT natomiast musi pokryć z własnych środków. Na rachunek programu nie mogą wpływać żadne inne środki poza środkami z programu. Instytucja może opłacić faktury następująco: opłacić kwotę netto z rachunku grantu, a VAT z konta głównego lub całość zapłacić z konta głównego jednostki i dokonać refundacji z konta programu. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa takich operacji?
Instytucja kultury musi opłacić fakturę o wartości 100 000 zł netto plus VAT (czyli plus 23 000 zł) za nagłośnienie i ekran kinowy metodą podzielonej płatności (MPP). Dotychczas otrzymała ona dwie dotacje w kwocie netto: 40 000 zł i 50 000 zł (każda dotacja posiada swój rachunek bankowy). Pozostałą kwotę, tj. 10 000 zł + VAT, instytucja musi opłacić z własnych środków. W jaki sposób opłacić fakturę, gdy na dzień spłaty na podstawowym rachunku bankowym instytucja nie posiada 123 000 zł potrzebnych do dokonania płatności? Czy może to zrobić MPP, a następnie przeksięgować na rachunek podstawowy kwotę z rachunków bankowych, na którym są dotacje?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.