Instytucja kultury otrzymała w czerwcu 2022 r. pierwszą transzę dotacji z fundacji na realizację projektu wykonywanego w ramach działalności statutowej za okres od maja 2022 r. do czerwca 2023 r. Rozliczenie projektu odbywa się na podstawie wystawionych faktur. Pierwszą transzę zaksięgowano w przychody w momencie jej otrzymania, tj. w czerwcu 2022 r. Część tej pierwszej transzy dotacji wydano w 2022 r.
Jak w 2023 r. ująć w księgach rachunkowych niewydatkowaną część pierwszej transzy?
Czy w związku z tym, że instytucja nie wydatkuje całej transzy dotacji w 2022 r., to należy ją przeksięgować na rozliczenia międzyokresowe przychodów?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.