W polityce rachunkowości biblioteki figuruje zapis, z którego wynika, że materiały (zbiory) biblioteczne podlegają skontrum z częstotliwością przewidzianą w Rozporządzeniu MKiDN z 29 października 2008 r. (dalej: rozporządzenie w sprawie skontrum) w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych raz na 5 lat. Kontrolujący, który opiera się tylko na Ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości), uważa, że inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych powinna być przeprowadzana raz na 4 lata.
Czy takie podejście jest właściwe?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.