Instytucja kultury otrzymała dotację celową na zakup wraz z gruntem dwóch nieruchomości: budynku biurowego i budynku garażowo-gospodarczego. W księgach rachunkowych wydzielono odrębne środki trwałe. Otrzymaną dotację celową ujęto na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów.
W jaki sposób ująć dotację celową w części zakupu gruntów, które nie podlegają amortyzacji?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: