Na podstawie umowy pomiędzy gminą a instytucją kultury przydzielono dotację celową 2 mln zł na wykonanie robót budowlanych – adaptacji budynku. Na podstawie otrzymanych faktur i otrzymanej dotacji częściowej 282 000 zł w księgach umieszczono zapisy: 080 „Środki trwałe w budowie” / 200 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” — 282 000 zł, 130 „Rachunek bankowy” / 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” — 282 000 zł. Dalszy etap inwestycji ma przejąć od instytucji gmina.
Czy instytucja ma nadal rozliczać tę inwestycję, a jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: