Miejskie centrum kultury (MCK) na obchody 100-lecia miasta zorganizuje w 2024 r. koncerty kilku zespołów, z którymi podpisano już umowy przedwstępne. W przypadku dwóch zespołów na poczet usług, które wykonane zostaną latem 2024 r., konieczne będzie zapłacenie dużych zaliczek. Kwoty te nie są zabezpieczone w planie na rok 2023. Instytucja zwróciła się więc do organizatora o przyznanie dodatkowych środków.
Gmina uchwałą przyznała dodatkowe środki w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej na rok 2023, prosząc jednocześnie o dokonanie odpowiednich zmian w planie finansowym. Dodatkowe środki wpłynęły w całości na rachunek bankowy w marcu br. wraz z dotychczasową, comiesięczną transzą dotacji. MCK otrzymuje w każdym miesiącu 1/12 dotacji przyznanej na cały rok. W pozycji przychodów z tytułu dotacji podmiotowej dotychczasową kwotę zwiększono o te dodatkowe środki. Natomiast kwoty zapłaconych zaliczek na poczet usług, które będą wykonane w przyszłym okresie (udokumentowane fakturami zaliczkowymi), nie będą ujęte jako koszty w dacie poniesienia. Zaliczki zostaną ujęte jako rozliczenie międzyokresowe czynne i prezentowane w bilansie za 2023 r. w „Aktywach obrotowych” w pozycji „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”.
W jaki sposób dokonać zmian w planie w zakresie zwiększenia kosztów?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: