Muzeum stosuje uproszczenie dotyczące odpisywania materiałów w koszty w momencie ich zakupu, jednak dotychczas nie dokonywało korekty kosztów o stan produktów gotowych, chociaż stan ten był ustalany na koniec każdego roku. W związku z tym nie można porównać zmiany stanu produktów za 2021 r. z wartością za 2022 r. W inwentaryzacji produktów gotowych na koniec 2022 r. ustalono kwotę 42 000 zł, a na koniec 2021 r. stan ten wynosił 32 000 zł. W jaki sposób urealnić wynik finansowy? Czy wystarczą tylko wyjaśnienia w informacji dodatkowej do sprawozdania za 2022 r.?
W 2021 r. z pożyczki od organizatora zrealizowano projekt — pożyczkę zaksięgowano na koncie zespołu 2. Również w 2021 r. poniesiono koszty. W 2022 r. muzeum otrzymało zwrot z PROW, który zaksięgowano na koncie zespołu 7, a następnie zwrócono pożyczkę do organizatora. W rachunku zysków i strat (RZiS) za 2021 r. były koszty, w 2022 r. jest przychód. Czy zdarzenie to należy opisać w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: