Na poczet realizacji projektu (zakup środka trwałego oraz wyposażenia) instytucja kultury otrzymała dofinansowanie oraz dotację celową. Wszystkie faktury zaksięgowano na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”. W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego ujęto te koszty w pozycji „Inwestycje” oraz „Przychody” (dotacje celowe). Przed sporządzaniem bilansu dokonano przeksięgowań:

  • Wn 010 „Środki trwałe”,
  • Ma 080 „Środki trwałe w budowie”,
  • Wn 401 „Zużycie materiałów i energii”,
  • Ma 080 „Środki trwałe w budowie”,
  • Wn 013 „Pozostałe środki trwałe”,
  • Ma 070 „Umorzenie środków trwałych”; równolegle:
  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”,

w wyniku czego zmieniło się saldo konta 401 „Zużycie materiałów i energii” w stosunku do sprawozdania z wykonania planu finansowego.
Czy to sprawozdanie z wykonania trzeba korygować?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: