W księgach biblioteki widnieje zaksięgowany na koncie 011 „Środki trwale” budynek, który co roku jest amortyzowany. Instytucja uiszcza corocznie opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów i ewidencjonuje to na koncie 403 „Podatki i opłaty”. W 2024 r. biblioteka otrzymała operat szacunkowy i wycenę gruntów, które nie były ujęte w jej księgach rachunkowych.
Jak prawidłowo zaksięgować taką operację?
Czy zaewidencjonować w księgach nieujęte dotychczas grunty — czy przyjąć jako środek trwały czy obcy środek trwały i czy ma być on amortyzowany?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: