W styczniu 2024 r. centrum kultury na podstawie umowy użyczenia zawartej z gminą na trzy miesiące przejęło do bezpłatnego używania nieruchomość stanowiącą własność gminy — działkę zabudowaną budynkiem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
Następnie w kwietniu 2024 r. centrum kultury zawarło z gminą na podstawie aktu notarialnego umowę ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania wieczystego gruntu na czas nieznaczony. W akcie tym podano wartość nieruchomości i wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu. Instytucja ma obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania.
Jak prawidłowo ująć w księgach przyjęcie przez instytucję nieruchomości oraz gruntu w użytkowaniu wieczystym?
Czy zdarzenie to wiąże się z osiągnięciem przychodu, który należy wykazać w CIT-8, a jeśli tak, to jak ten przychód określić?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: