Ponad 50% faktur zakupu wpływa do instytucji kultury w następnym okresie rozliczeniowym.
Czy z uwagi na krótkie terminy sprawozdawcze obowiązujące w jednostkach sektora publicznego oraz specyfikę instytucji kultury może ona w swojej polityce rachunkowości przyjąć — na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) — uproszczenie polegające na tym, że:

  • w trakcie roku, gdy faktura dokumentująca koszt zostanie dostarczona do księgowości w miesiącu następnym, ujmuje się ją w księgach rachunkowych w miesiącu otrzymania, natomiast dokumenty grudniowe ewidencjonowane są w grudniu do czasu sporządzania sprawozdania rocznego;
  • w przypadku dokumentów wystawionych w roku następnym dotyczących kosztów roku poprzedniego przy kwalifikacji dokumentów do ewidencji w grudniu można zastosować uproszczenie, o którym mowa w punkcie powyżej, jednak przy założeniu, że nie będzie to miało znaczącego wpływu na wynik finansowy, tzn. nie przekroczy progu istotności określonego w polityce rachunkowości?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.