• Pracodawca powinien poznać nowelizację Kodeksu Pracy
  • Wprowadziła ona nowe zasady urlopu ojcowskiego
  • Dzięki niej ojciec adopcyjny ma lepszą pozycję

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje ustawa z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy — Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 249, poz. 1655). Zgodnie z jej przepisami, ojciec adopcyjny może wziąć tygodniowy urlop ojcowski w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o adopcji, jednak tylko do momentu, gdy dziecko ukończy 7 lat (10 lat — w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego).

Od 2012 r. ojciec adopcyjny będzie mógł wziąć 2 tygodnie urlopu ojcowskiego. Poprzednio obowiązujące przepisy dyskryminowały ojców adopcyjnych. Procedura adopcji w niektórych przypadkach była długa, co uniemożliwiało urlop ojcowski.