• Przestały obowiązywać dyskryminujące przepisy
  • Teraz wysokość zasiłku to 80% podstawy wymiaru
  • Dotyczy to pobytu w szpitalu od 15 do 33 dni

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje ustawa z 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 225, poz. 1463). Od tego dnia pracownikom 50+ za czas pobytu w szpitalu od 15 do 33 dni przysługuje taki sam zasiłek chorobowy jak innym — 80% podstawy wymiaru.

Poprzednio obowiązujące przepisy stanowiły, że pracownicy 50+ otrzymywali 70% wynagrodzenia chorobowego (pozostali 80%).