• Jeśli kierowca ma 19 punktów karnych za jazdę
  • Nie zmniejszy ich liczby już kursem
  • Prezydent RP podpisał ustawę o kierujących pojazdami

25 stycznia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (większość jej przepisów wejdzie w życie w 2012 r.). Przewiduje ona nie tylko większy nadzór nad osobami, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy na samochód osobowy. Jej przepisy:

  • modyfikują procedurę przypisywania punktów karnych kierowcy łamiącemu przepisy ruchu drogowego,
  • wprowadzają nowe postępowanie, gdy kierowca przekroczy 24-punktowy limit.

W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń punkty będą tradycyjnie sumowane. Nowe przepisy wprowadzają tutaj jednak znaczące ograniczenia. Jeżeli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekroczy 10, osoba, która dopuściła się przewinień na drodze, otrzyma tylko 10 punktów.

Kierowcy, którzy przekroczą limit 24 punktów karnych za popełnione wykroczenia drogowe trafią, zamiast skierowania na ponowny egzamin sprawdzający kwalifikacje, na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Osoba skierowana na kurs, będzie zobowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu. Przepisy dotyczące kursów reedukacyjnych wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2013 r.

Dodatkowo należy wskazać, że nowe przepisy nie przewidują możliwości odbywania kursów zmniejszających posiadaną liczbę punktów karnych. Motorowery i lekkie pojazdy czterokołowe można będzie prowadzić po uzyskaniu nowej kategorii AM.