• Część wyrównawcza dla gmin wyniesie 5991,3 mln zł
  • Dla powiatów część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana została na poziomie 1583,8 mln zł
  • Dla województw budżet rezerwuje kwotę 1112,1 mln zł

Minister finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2011 (Dz.U. z 2011 r. Nr 29, poz. 150) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. I tak, zgodnie z informacją ministerstwa, tegoroczny budżet przewiduje, że część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniesie 5 991 329 tys. zł.

Wpłaty zaś gmin z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej założono na poziomie 619 427 tys. zł. W przypadku powiatów w budżecie państwa przyjęto odpowiednio 1 583 843 tys. zł1 137 235 tys. zł. Dla województw ustawa budżetowa przewiduje z kolei część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 1 112 103 tys. zł, a wpłaty województw z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej mają wynieść 627 893 tys. zł.