Publiczne szkoły i placówki artystyczne będą mogły stosować zmienione metody i środki działalności dydaktycznej, które ulepszą funkcjonowanie szkoły i sposób nauczania.

Te innowacje pedagogiczne i eksperymenty nie mogą jednak prowadzić do zmiany typu szkoły.

Tak postanowił minister kultury i dziedzictwa narodowego. Jego rozporządzenie z 5 maja 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne (Dz.U. Nr 104, poz. 608) obowiązuje od 7 czerwca.