Od 1 lipca producenci i importerzy sprzedający kopiarki i skanery płaskie będą płacić opłatę na rzecz twórców i wydawców w nowej wysokości. Będzie to 3% ceny sprzedaży tego urządzenia.

Tego dnia zacznie bowiem obowiązywać rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 maja, które zmieni dotychczasowe przepisy w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz.U. Nr 105, poz. 616).

A dokładnie zmieni się załącznik nr 3 do rozporządzenia z 2 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 991). Nowy będzie zawierał wykaz kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników i wysokość pobieranych od nich opłat.

Oprócz wspomnianych kopiarek (m.in. atramentowej, laserowej, analogowej i termosublimacyjnej) oraz skanera płaskiego 3% opłatę od ceny urządzenia trzeba będzie płacić także od urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego skaner i kopiarkę, bez innych funkcji.

2% opłata obejmie natomiast skaner innego typu (także ręczny i szczelinowy) oraz faks na papier zwykły ze skanerem płaskim.

Najniższą, bo 1% opłatę będą musieli uiścić producenci i importerzy faksów termicznych oraz kopiarek, drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych — zdolnych do wykonywania kopii utworów także na arkuszach papieru powyżej formatu A3. W tym ostatnim przypadku opłata wyniesie wspomniany 1% ceny sprzedaży urządzenia, ale nie więcej niż 100 zł.

Do tej pory opłata określona w załączniku nr 3 liczona była w procencie od ceny sprzedaży (1%) i dodatkowo zależała od ilości kopii liczonej w sztukach i skanów na minutę.