Podmioty, które po 6 lipca 2011 r. będą składały wnioski o dofinansowanie produkcji filmowej, będą miały 72 miesiące, a nie jak dotychczas — 36, na spłatę dotacji udzielonej im na ten cel przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Tego dnia zaczęło bowiem obowiązywać rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 czerwca 2011 r. Zmieniło ono dotychczasowe przepisy w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii (Dz.U. Nr 130, poz. 752).

Minister postanowił w nim, że podmioty, które otrzymają dotację, będą miały więcej czasu na jej zwrot z zysku osiągniętego z przedsięwzięcia. Zamiast dotychczasowych 36 miesięcy liczonych od końca roku rozliczeniowego, w którym miała miejsce premiera filmu lub w przypadku filmu innego niż fabularny — od zakończenia produkcji, będą miały na to 72 miesiące.
Co ważne, w korzystniejszym, bo wydłużonym okresie, będą zwracały pieniądze tylko te podmioty, które złożyły wnioski po wejściu w życie tego rozporządzenia. Ci, którzy tego dokonali przed 6 lipca 2011 r., będą niestety musieli zwrócić dotację w dotychczasowym terminie. Tak postanowił minister kultury (§ 2 rozporządzenia).

Najnowsze rozporządzenie zmienia dotychczasowe przepisy wydane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 27 października 2005 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1870).