Instytucje kultury podobnie jak i inni przedsiębiorcy nabywający towary czy usługi, wreszcie doczekali się złagodzenia ograniczeń w prawie do odliczenia podatku od towarów i usług.

Zakaz został wprawdzie utrzymany, ale odtąd będzie dotyczył już tylko prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmioty nieistniejące.

1 lipca 2011 r. zaczęła obowiązywać najnowsza nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 134, poz. 780).

Dostosowano polskie prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-438/09. Nowela zmieniła kontrowersyjny przepis art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT, który ograniczał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur lub z faktur korygujących wystawionych przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących.