W latach 2011–2013 Polska będzie związana umową o współpracy kulturalnej z Syryjską Republiką Arabską.

Właśnie zostało opublikowane oświadczenie rządowe z 27 kwietnia 2011 r. informujące o zgodzie polskiego rządu na związanie naszego kraju programem wykonawczym o współpracy kulturalnej obu państw (Dz.U. z 2011 r. Nr 148, poz. 885). Program ten wszedł w życie w dniu jego podpisania, co miało miejsce 21 lutego 2011 r. w Damaszku.

Program wykonawczy na lata 2011–2013 do umowy o współpracy kulturalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 148, poz. 884) przewiduje m.in. popieranie — na zasadzie wzajemności — organizowania Tygodni Filmowych w drugim kraju z udziałem dwuosobowych delegacji. Warunki przeprowadzania Tygodni Filmowych będą uzgadniane bezpośrednio między zainteresowanymi instytucjami. Zgodnie z postanowieniami programu, strony będą umożliwiać dostęp do swoich produkcji filmowych (zasady określając w umowach licencyjnych) oraz wspierać udział kinematografii drugiego kraju w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w swoich krajach. Deklarują też wspieranie bezpośredniej współpracy w dziedzinie archeologii, muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków oraz przy wykopaliskach między zainteresowanymi polskimi instytucjami. Będą również wymieniać się publikacjami i książkami związanymi z ochroną i konserwacją dóbr kultury.

A ponadto będą wspierać:

  • współpracę między podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną,
  • współpracę instytucji zajmujących się promocją czytelnictwa i literatury, wspieraniem działań tłumaczy i wydawców oraz organizacją targów książki,
  • wymianę solistów oraz zespołów muzycznych i teatralnych oraz ich udział w imprezach międzynarodowych organizowanych w drugim kraju, dotyczyć to będzie także wymiany artystów i zespołów ludowych.