Dyrygentura, kompozycja i teoria muzyki, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, reżyseria i scenografia to kierunki związane z dyscyplinami artystycznymi, na których można studiować w uczelni publicznej, na studiach stacjonarnych drugi kierunek studiów bez wnoszenia opłat.

Tak postanowił minister kultury i dziedzictwa narodowego, wydając 8 sierpnia 2011 r. rozporządzenie w tej sprawie (Dz.U. Nr 173, poz. 1033).

Rozporządzenie weszło w życie 1 października 2011 r.