Zabezpieczenie imprezy masowej, a także rola, obowiązki i odpowiedzialność organizatora imprezy masowej to tylko niektóre tematy obowiązkowego szkolenia, jakie będą musieli przejść kierownik ds. bezpieczeństwa oraz członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej.

Tak postanowił rząd, wydając 30 sierpnia 2011 r. rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U. Nr 183, poz. 1087).

Rozporządzenie obowiązuje od 4 września 2011 r.