Jednolity tekst ustawy o podatku od towarów i usług.

Marszałek Sejmu zdecydował o opublikowaniu jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług. Obwieszczenie z 29 lipca 2011 r. w tej sprawie wraz z tekstem ustawy i wykazem wszystkich zmian zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 177 pod pozycją 1054.