Będzie można tworzyć centra i kluby integracji społecznej.

Centra integracji społecznej jako centra kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie funkcji społecznych czy nabywanie umiejętności zawodowych dla osób bezdomnych, długotrwale bezrobotnych czy uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, będą mogły tworzyć jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, organizacji pozarządowej lub organizacji pożytku publicznego. 30 października 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1211).

Według zmienionych przepisów, absolwenci centrum lub klubu integracji społecznej będą mogli podjąć wspólną działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej.