Prawo do informacji publicznej będzie podlegało ograniczeniu ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa — tak stanowi znowelizowana 16 września 2011 r. ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 204, poz. 1195).

Stanie się tak, gdy udostępnienie informacji osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną RP w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę UE. Także wtedy, gdy udostępnienie informacji publicznej utrudniłoby w sposób istotny ochronę interesów majątkowych RP lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym.

Nowe przepisy, z pewnymi wyjątkami, zaczną obowiązywać po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 29 grudnia 2011 r.