Chłodne dni już nadeszły, a wraz z nimi zwiększona ilość chorych pracowników. Warto pamiętać, że od 1 września 2011 r. na druku zwolnień L4 nie musi już być wpisywany numer NIP pacjenta.

Zmieniła się ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (nowelizacja z 29 lipca 2011 r., Dz.U. Nr 171, poz. 1016), numer NIP pacjenta przestał być wymagany do wystawienia zwolnienia lekarskiego L4.
Danymi niezbędnymi do wystawienia zwolnienia pozostaje PESEL pacjenta oraz numer NIP zakładu pracy. Bez tych danych lekarz nie będzie mógł prawidłowo wypisać zwolnienia lekarskiego.