Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej o podwyższonym ryzyku, dozwolone są: sprzedaż, podawanie oraz spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 proc. alkoholu. Ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych i przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie.

Tak stanowią zmienione przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1280), które weszły w życie 12 listopada 2011 r.

Zgodnie z nowym prawem, niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.