Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracownika instytucji kultury.

Od 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika w instytucji kultury wynosi 1500 zł brutto (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r., Dz.U. Nr 192, poz. 1141). Nowe wynagrodzenie zwiększyło się więc o 114 zł. Dotychczas instytucja kultury miała obowiązek wypłacać pracownikowi minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1386 zł brutto.