Od 2012 r. instytucje kultury mają więcej czasu na wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy za grudzień oraz za ostatni kwartał roku podatkowego.

Do tej pory zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień instytucja kultury musiała zapłacić w wysokości zaliczki należnej za listopad do 20 grudnia roku podatkowego. Natomiast zaliczki kwartalne za ostatni kwartał roku miała obowiązek wpłacać w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do 20 grudnia. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2011 r. Nr 234 poz. 1389) od 1 stycznia 2012 r. zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego instytucja wpłaca do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Instytucja kultury ma więc więcej czasu na rozliczenie, co zwiększy wiarygodność wpłaty zaliczki. Pierwszy raz takie rozliczenie nastąpi więc w styczniu 2013 r. Zaliczkę za grudzień 2011 r. instytucja kultury miała zapłacić jeszcze do 20 grudnia 2011 r. w wysokości zaliczki za listopad.