Począwszy od 2012 roku osoby oszczędzające na swoją emeryturę będą mogły skorzystać z nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli PIT).

Jest ona związana z oszczędzaniem w ramach nowej instytucji, jaką są Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Nową ulgę podatkową wprowadziła ustawa z 25 marca 2011 r. zmieniająca niektóre ustawy związane z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 75, poz. 398). W tym m.in. ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, dopuszczając możliwość założenia IKZE obok funkcjonującego już indywidualnego konta emerytalnego (IKE).