Prezydent Bronisław Komorowski uznał za pomnik historii „Żyrardów — XIX-wieczną Osadę Fabryczną”, położoną w gminie miejskiej Żyrardów, powiecie żyrardowskim, województwie mazowieckim.

W tym celu wydał rozporządzenie, które weszło w życie z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 59).

Celem ochrony tego pomnika, co wynika z § 2 prezydenckiego rozporządzenia, jest zachowanie ze względu na wartości artystyczne i kulturowe oraz autentyzm historycznego układu urbanistyczno-architektonicznego osady fabrycznej, będącej świadectwem świetności przemysłu lniarskiego na ziemiach Królestwa Polskiego, nowatorskiej myśli urbanistycznej, a także jednego z największych XIX-wiecznych ośrodków przędzalniczych w Europie.

Dzień później, bo 18 stycznia 2012 r. zaczęło obowiązywać inne rozporządzenie Prezydenta RP, w którym z kolei uznał on za pomnik historii znajdujący się w stolicy „Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya” (Dz.U. Nr 12, poz. 64).

Warszawski zespół stacji filtrów został uznany za pomnik historii, by zachować pochodzący z drugiej połowy XIX w. i początku XX w. zabytkowy zespół zabudowań i urządzeń uzdatniających wodę, utrzymanych do dziś w doskonałym stanie oraz nadal użytkowanych zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem.