Już wkrótce organizatorzy instytucji kultury będą zobowiązani prowadzić rejestr instytucji kultury w postaci elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie z niego wydruków oraz uniemożliwiającej dokonanie wpisu przez osobę nieuprawnioną.

To efekt nowego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 20 lutego 2012 r., poz. 189). Wejdzie ono w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia (czyli 21 maja 2012 r.) i zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 17 lutego 1992 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 80), które utraci wówczas swoją moc obowiązującą.

Co ważne, oprócz prowadzonego w postaci elektronicznej rejestru instytucji kultury organizatorzy będą też musieli założyć i prowadzić, oddzielnie dla każdej instytucji kultury, elektroniczną księgę rejestrową.