Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach będzie mógł sprawdzać prawidłowość rozliczeń podatkowych firm i osób fizycznych z wchodzących w skład województwa mazowieckiego powiatów: lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego oraz Radomia. Tak postanowił Minister Finansów, zmieniając jego terytorialny zasięg działania.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 lutego 2012 r. zmieniające dotychczasowe regulacje w tym zakresie (Dz.U. z 6 marca 2012 r., poz. 244) weszło w życie 21 marca br. Nowe przepisy zmieniają jednocześnie obszar działania dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, który nadal będzie uprawniony do kontrolowania podatników z Mazowsza, z wyjątkiem Radomia i ww. powiatów, które odtąd będzie miał prawo kontrolować dyrektor UKS w Kielcach.