Od 20 kwietnia 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 5 kwietnia 2012 r., poz. 377).

W rozporządzeniu tym określono:

  • warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
  • sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów,
  • tryb i sposób dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
  • wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.