Obwieszczeniem z 26 marca 2012 r. Marszałek Sejmu ogłosił tekst jednolity ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Poprzedni tekst jednolity ogłoszono w 2001 r., a od tej pory było 11 zmian ustawy o działalności kulturalnej. To stosunkowo niewiele, ale korzystanie z tekstu jednolitego, a nie ujednoliconego (np. przez redakcje wydawnictw), znacznie ułatwia praktyczne stosowanie przepisów.
Nowy tekst jednolity opublikowano w Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r., poz. 406.