Obwieszczeniem z 10 maja 2012 r. Marszałek Sejmu ogłosił tekst jednolity ustawy z 27 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.

Poprzedni tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60. Od tego czasu Ordynacja podatkowa była wielokrotnie zmieniana — wprowadzono kilkadziesiąt zmian. Jak każde ogłoszenie tekstu jednolitego, niezależnie od rodzaju i treści ustawy, tak i w tym przypadku znacznie ułatwi to stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej.

Nowy tekst jednolity opublikowano w Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749.