Obwieszczeniem z 22 maja 2012 r. Marszałek Sejmu ogłosił tekst jednolity ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Nowy tekst jednolity opublikowano w Dz.U. z 11 czerwca 2012 r. pod poz. 642. Korzystanie z tekstu jednolitego, a nie ujednoliconego (np. przez redakcje wydawnictw), znacznie ułatwia stosowanie zawartych w nich przepisów.